Image Alt

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Time for Wax Sp. z o.o. wpisaną do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560 z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82.

§1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem drogi elektronicznej,  Voucheru określonego w zamówieniu lub fizycznego towaru innego typu zakupionego za pośrednictwem Sklepu za pośrednictwem Dostawcy. 

Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie wykonania dostawy. 

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Salon – prowadzony przez Time for Wax Sp. z o.o. salon kosmetyczny, umożliwiający skorzystanie z depilacji woskiem (salony pod marką Time for Wax) lub manicure (salony pod marką Time for Nails).

Sprzedawca – oznacza Time for Wax Sp. z o.o. wpisaną do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560 z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82

Towar – Voucher, kosmetyk lub karta podarunkowa dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (www.vouchertimeforwax.pl)

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Voucher –  voucher w formie elektronicznej przedstawiony przez Sprzedawcę
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu (www.vouchertimeforwax.pl), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, posiadający indywidualny numer oraz umożliwiający obniżenie ceny zabiegu w Salonie sieci Time for Wax o określoną w nim kwotę. 

Zabieg – zabieg obejmujący depilację ciała woskiem, znajdujący się w cenniku usług salonów Time for Wax, lub zabieg manicure obejmujący stylizację paznokci lub pielęgnację rąk, znajdujący się w cenniku usług salonów Time for Nails

§2 zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient
  po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia
  do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, które są niezbędne do realizacji zamówienia, a dane Klienta są przetwarzane zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu. 
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

§3 Płatności i zwroty

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 2. Ceny mogą zawierać ustalone przez Sprzedającego rabaty, a informacja ta jest podana przy pozycji zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Vouchery:
 • Karty płatnicze – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • BLIK
 • Szybkie przelewy
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 1. Podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro SA. (Przelewy24)
 2. Formy zwrotów:
 • w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności
 • w przypadku wystąpienia, konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą, płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • w przypadku, gdy płatność została dokonana przelewem bankowym – zwrot dokonany zostanie na rachunek użyty do płatności.

§4 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę Voucherów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – Voucher nie jest dostępny w formie fizycznej.
 2. Dostawa Voucherów realizowana jest on-line na podany przez Klienta adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Wysłany na adres Klienta voucher jest jednocześnie potwierdzeniem zakupu. W przypadku zakupu Towaru innego niż Voucher, e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jednocześnie potwierdzeniem zakupu.
 4. Sprzedawca po zakupie przez Klienta Vouchera przesyła na podany przy zakupie numer telefonu SMS z potwierdzeniem zakupienia Vouchera, jego wartością oraz jego indywidualnym numerem. SMS należy zachować do okazania, aby móc wykorzystać go przy realizacji.
 5. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów innych niż Voucher za pośrednictwem podmiotów trzecich (Dostawca) zaprezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w momencie realizacji zakupu.
 6. Warunki dostawy są prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu w momencie realizacji zakupu. 
 7. Klient może reklamować termin i sposób dostawy u Sprzedawcy, który realizuje proces reklamacji w jego imieniu. 
 8. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na życzenie Klienta.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAKUPIONEGO VOUCHERU

 1. Voucher zakupiony za pośrednictwem Sklepu jest ważny do 31.12.2020. 
 2. Voucher można wykorzystać w dowolnym Salonie należącym do Time for Wax,
  z zastrzeżeniem, że wybrany Salon wykonuje usługę na którą Voucher został zakupiony. 
 3. Voucher może być realizowany przez podanie indywidualnego numeru Vouchera, okazaniu SMS-a z potwierdzeniem zakupu lub wydruku potwierdzenia e-mail oraz potwierdzeniu jego aktualności (braku wcześniejszej realizacji w całości lub części.
 4. Realizacja Voucheru oznacza obniżenie ceny Zabiegu o wartość określoną w ofercie sprzedaży.
 5. Jeśli cena Zabiegów na wizycie jest niższa niż wartość przedstawionego Vouchera, niewykorzystane środki mogą na życzenie Klienta zostać rozliczone przy płatności
  za następną wizytę i wykorzystane przez tego samego Klienta.
 6. Vouchery nie łączą się ze sobą co oznacza, że nie można wykorzystać na jednej wizycie dwóch zakupionych voucherów. 

§6 RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Vouchera na podany przez Klienta adres e-mail
  oraz numer telefonu oraz Towaru innego niż Voucher na adres dostawy wskazany przez Klienta przy zakupie. 
 2. W razie niedostarczenia Vouchera powyższą drogą w ciągu 3 dni roboczych, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dostarczy Voucher
  pod wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. W razie niedostarczenia Towaru innego niż Voucher wybraną przez Klienta drogą dostawy w terminie określonym przez Dostawcę, Klient może złożyć oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dostarczy Towar pod wskazany adres.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej
  na adres mailowy: sklep@timeforwax.pl
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy: sklep@timeforwax.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
  bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, tzn. otrzymaniu potwierdzenia zakupu Vouchera lub otrzymaniu fizycznego Towaru.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@timeforwax.pl.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu dezaktywowania Vouchera i wycofania go z realizacji. 
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Time for Wax Sp. z o.o. wpisana do rejestru działalności gospodarczych pod numerem NIP: 5213666292 oraz REGON: 147104560
  z siedzibą w Warszawie 02-529, przy ulicy Narbutta 82.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o możliwości realizacji Voucherów, wysyłki, obsługi klienta (w tym informacji o statusie realizacji) oraz umożliwienia wizyty i realizacji umowy (wykonania Zabiegu), a także w celu kontroli jakości po realizacji umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązującego prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy (wykonanie Zabiegu, sprzedaż Towaru). 
 5. Odbiorcami danych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym: w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i może zrobić to za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@timeforwax.pl
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 warszawa)

§9 postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
  w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
  w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2020 r.
Close Bitnami banner
Bitnami